ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Επικοινωνήστε με τον Δήμο Ηρακλείου:
Ταχυδρομικά: Αγίου Τίτου 1, Τ.Κ. 71202, Ηράκλειο, Κρήτη
Τηλεφωνικά: 2813-409000 (κέντρο)
Τηλεμοιoτυπία (Fax): 2810-227180
email: info@heraklion.gr
Τεχνική Υποστήριξη: webmaster@heraklion.gr
Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων (DPO): dpo@heraklion.gr