«Η νύκτα της παραμονής Χριστουγέννων» Ρωσία-πόλη Βολόγγθα εκκλησία Αγίου Νικολάου